Är brister i infrastrukturen ett hot mot den cirkulära ekonomin?

Evenemang Datum: 1 juli 10:30 - 11:30 - Avfall Sverige AB

Högskolan , Cramérgatan 3, sal E31

Avfall Sverige bjuder in till seminarium under Almedalsveckan.