Svensk presentation av IPCC:s rapport ”Effekter, anpassning och sårbarhet” den 28 februari

Pressmeddelanden SMHI

Välkommen till en svensk presentation av rapporten Effekter, anpassning och sårbarhet som FN:s klimatpanel IPCC offentliggjort några timmar tidigare.

Digitalt seminarium för media 14 mars inför IPCC:s kommande rapport om Att begränsa klimatförändringarna

Pressmeddelanden SMHI

Den 4 april 2022 lanserar FN:s klimatpanel IPCC:s arbetsgrupp III (WGIII) rapporten ”Att begränsa klimatförändringarna”. Vårt digitala seminarium 14 mars vänder sig till dig som är journalist.

Klimatinformation viktigt när klimatet fortsätter förändras

Pressmeddelanden SMHI

Dagens snabba globala klimatförändring med stora konsekvenser också i Sverige ställer krav på samhällets klimatanpassning. Forskare från SMHI har nu sammanställt aktuell kunskap om klimatförändringen i Sverige i en ny rapport. Rapporten beskriver också den klimatinformation som finns tillgänglig för klimatanpassningsarbetet idag och hur den skulle kunna utvecklas.

Nationella expertrådet för klimatanpassnings rapport om svenska klimatanpassningsarbetet lämnas till regeringen idag

Pressmeddelanden SMHI

Hela samhället påverkas av ett varmare klimat, något som kräver både minskade utsläpp av växthusgaser och klimatanpassning. Krafttag behövs för att säkra att samhället ställer om i en klimatsäker riktning, att skifta fokus från problem till lösningar och från planering till genomförande. Det är några av huvudslutsatserna i den första rapporten från Nationella expertrådet för klimatanpassning som lämnas över till regeringen idag.

Nationella expertrådet för klimatanpassning lanserar rapport om svenska klimatanpassningsarbetet idag

Pressmeddelanden SMHI

Hur påverkas Sverige av klimatförändringen och hur går det med arbetet att klimatanpassa samhället? Vilka konkreta åtgärder behövs? Idag lämnar Nationella expertrådet för klimatanpassning sin första rapport om det svenska klimatanpassningsarbetet till regeringen.

Nya havsmiljöscenarier presenteras på smhi.se – en tidsresa in i framtidens havsmiljö

Pressmeddelanden SMHI

Den pågående klimatförändringen påverkar även hav och havsmiljö. SMHIs klimatscenariotjänst kompletteras nu med oceanografi och får därmed klimatindikatorer för havet kring Sverige, inklusive temperatur, salthalt, is, syrehalt, kvävehalt och fosforhalt.

Nationella expertrådet för klimatanpassning lanserar rapport om svenska klimatanpassningsarbetet den 9 februari

Pressmeddelanden SMHI

Den 9 februari lämnar Nationella expertrådet för klimatanpassning sin första rapport till regeringen. Det är klimat- och miljöminister Annika Strandhäll som tar emot rapporten. Rapporten är en analys av klimatförändringens effekter på samhället och en uppföljning och utvärdering av det nationella arbetet med klimatanpassning. Den innehåller också förslag på inriktning för det nationella arbetet och en prioritering av anpassningsåtgärder.

PÅMINNELSE: Digitalt seminarium för media 8 februari inför IPCC:s kommande rapport om Effekter, anpassning och sårbarhet

Pressmeddelanden SMHI

Den 28 februari 2022 kommer rapporten ”Effekter, anpassning och sårbarhet” från FN:s klimatpanel IPCC:s arbetsgrupp II (WGII). Den är den andra av tre avslutande delrapporter i IPCC:s pågående sjätte arbetsprogram (AR6). 

Klimatklivet ökar takten i utbyggnaden av Sveriges biogasproduktion

Pressmeddelanden Naturvårdsverket

Ny och utökad biogasproduktion är det område som fått mest stöd från Klimatklivet under 2021. Av de 2,8 miljarder kronor som Klimatklivet totalt beviljade 2021 har så mycket som en miljard gått till investeringar i olika typer av biogasanläggningar.

Stöd från Klimatklivet laddar Västerbotten

Pressmeddelanden Länsstyrelsen Västerbotten

Sex snabbladdningsstationer i Västerbotten har beviljats investeringsstöd från Klimatklivet. Laddstationerna kommer att byggas i Umeå, Lycksele och Skellefteå, och blir ett välkommet tillskott i länets infrastruktur för laddbara fordon.