Skolverket – en kassako för bedragare – 2 av 3 utbetalningar i fel fickor

Pressmeddelanden Medborgerlig Samling

MED upptäcker fler fall av systematisk brottslighet samt ovarsamhet med skattepengar i en uppföljande granskning av Skolverkets bidrag till läxhjälp. Den nya granskningen har gjorts efter att Skolverket faktiskt agerat på MEDs larm om oegentligheter. Ändå framkommer fler tveksamheter som Skolverket inte agerat på eller ens verkat uppmärksamma.

Medborgerlig Samling med prominenta gäster i Almedalen

Pressmeddelanden Medborgerlig Samling

Stapeln “övriga partier” har rört sig rejält i opinionsundersökningarna det senaste året. Medborgerlig Samling (MED) är ett parti som återkommande nämns av respondenterna. MED kommer vara på plats i Almedalen och dagligen direktsända panelsamtal från en TV-studio med MEDs egna kandidater och med de kända opinionsbildarna och debattörerna Henrik Jönsson, Per Brinkemo, Alexander Bard, Göran Adamson och David Eberhard med flera.

Funktionsrätt i valet: Hur bra är riksdagspartierna?

Pressmeddelanden Funktionsrätt Sverige

Nu är Funktionsrätt Sveriges partianalys inför höstens val publicerad. I vår ranking kommer Vänsterpartiet på första plats och Moderaterna sist. Analysen bygger främst på vår valenkät med 23 frågor inom prioriterade samhällsområden. "Partiernas svar ger en bild av deras ambitioner när det gäller funktionsrätt, inte minst kopplat till jämlik hälsa", säger generalsekreterare Nicklas Mårtensson. "Personer med funktionsnedsättning har under lång tid haft sämre livsvillkor, levnadsvanor och hälsa jämfört med personer utan funktionsnedsättning. Nu är det hög tid att vi vänder den utvecklingen."

Lovskola för elever som slutat årskurs 8 och 9 i Eskilstuna

Pressmeddelanden Eskilstuna kommun

Den kommunala grundskolan i Eskilstuna erbjuder lovskola för elever som gått ut årskurs 8 och 9. Genom lovskolan har eleverna möjlighet att intensivläsa ämnen. Elever i årskurs 9 ges även möjlighet att efter avslutad lovskola genom prövning visa sina kunskaper för att på så sätt eventuellt få ett nytt slutbetyg och förhoppningsvis också behörighet att söka till gymnasiet.

Ny lärarhandledning för att prata med barn och unga i skolan om hedersrelaterat våld

Pressmeddelanden Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Stiftelsen Allmänna Barnhuset och Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland, lanserar en lärarhandledning som ska fungera som ett stöd till lärare i samtal om hedersrelaterat våld och förtryck med elever.

Vi firar eleverna som vann Yrkes-SM!

Pressmeddelanden Katrineholms kommun

Den 17 maj ska vi fira eleverna på Katrineholms Tekniska College som vann guld i Yrkes-SM.

Första steg mot ny skola i Mesta efter inriktningsbeslut i Grundskolenämnden

Pressmeddelanden Eskilstuna kommun

Grundskolenämnden i Eskilstuna kommun har tagit ett första steg mot en ny skola i Mesta. Enligt nämndens inriktningsbeslut kan skolan placeras vid idrottsplatsen Triangelborg, som ligger i villaområdet mellan Gillbergaleden och Gillbergavägen.

Gymnasieskolan i Eskilstuna satsar på att utbilda för att förebygga våld

Pressmeddelanden Eskilstuna kommun

Gymnasienämnden har avsatt extra pengar för att utbilda personal och elever i MVP (mentorer i våldsprevention). Syftet är att motverka machokultur, utbilda i våldsförebyggande utbildningen MVP, stötta och implementera MVP på alla fyra kommunala gymnasieskolor i Eskilstuna.

Rinmangymnasiet startar Science college i samarbete med Eskilstuna Fabriksförening

Pressmeddelanden Eskilstuna kommun

Rinmangymnasiet och Eskilstuna Fabriksförening startar ett långsiktigt samarbete, Science college, för att säkerställa att eleverna får utbildningar som är anpassade för vad branschen och arbetsmarknaden kräver.

Samarbete ska höja kvalitet på utbildning och ge Eskilstunas gymnasieelever bättre förutsättningar för framtiden

Pressmeddelanden Eskilstuna kommun

Rinmangymnasiet och Eskilstuna Fabriksförening startar ett långsiktigt samarbete, Science college, för att säkerställa att eleverna får utbildningar som är anpassade för vad branschen och arbetsmarknaden kräver.