En alltmer uppdelad skola

Dokument Sveriges Skolledarförbund

700 högstadierektorer om skolans likvärdighet och framtid. En gemensam undersökning från Sveriges Skolledarförbund och Lärarnas Riksförbund.