Vi firar eleverna som vann Yrkes-SM!

Pressmeddelanden Katrineholms kommun

Den 17 maj ska vi fira eleverna på Katrineholms Tekniska College som vann guld i Yrkes-SM.

Första steg mot ny skola i Mesta efter inriktningsbeslut i Grundskolenämnden

Pressmeddelanden Eskilstuna kommun

Grundskolenämnden i Eskilstuna kommun har tagit ett första steg mot en ny skola i Mesta. Enligt nämndens inriktningsbeslut kan skolan placeras vid idrottsplatsen Triangelborg, som ligger i villaområdet mellan Gillbergaleden och Gillbergavägen.

Gymnasieskolan i Eskilstuna satsar på att utbilda för att förebygga våld

Pressmeddelanden Eskilstuna kommun

Gymnasienämnden har avsatt extra pengar för att utbilda personal och elever i MVP (mentorer i våldsprevention). Syftet är att motverka machokultur, utbilda i våldsförebyggande utbildningen MVP, stötta och implementera MVP på alla fyra kommunala gymnasieskolor i Eskilstuna.

Rinmangymnasiet startar Science college i samarbete med Eskilstuna Fabriksförening

Pressmeddelanden Eskilstuna kommun

Rinmangymnasiet och Eskilstuna Fabriksförening startar ett långsiktigt samarbete, Science college, för att säkerställa att eleverna får utbildningar som är anpassade för vad branschen och arbetsmarknaden kräver.

Samarbete ska höja kvalitet på utbildning och ge Eskilstunas gymnasieelever bättre förutsättningar för framtiden

Pressmeddelanden Eskilstuna kommun

Rinmangymnasiet och Eskilstuna Fabriksförening startar ett långsiktigt samarbete, Science college, för att säkerställa att eleverna får utbildningar som är anpassade för vad branschen och arbetsmarknaden kräver.

Öppet brev till Skolverket: Bristfällig kontroll av organisationer som söker bidrag för läxhjälp

Pressmeddelanden Medborgerlig Samling

I ett öppet brev till Skolverket ber Medborgerlig Samling (MED) om svar angående handläggningen av ansökningar om statsbidrag till organisationer som bedriver ideell läxhjälp. MED har i en granskning bland annat funnit att bidrag har beviljats till föreningar som inkommit med ansökan för sent, saknar medlemmar och anger ett orimligt antal utlovade elevtimmar.

Partiledarna frågas ut om funktionsrätt

Pressmeddelanden Funktionsrätt Sverige

Under mars och april arrangerar Funktionsrätt Sverige digitala samtal med partiledarna för våra riksdagspartier. Samtalen fokuserar på var partierna står i viktiga frågor för funktionsrättsrörelsen och om vad vi kan förvänta oss av respektive parti i regeringsställning.

Planering för studentfirande i Eskilstuna

Pressmeddelanden Eskilstuna kommun

Efter två år av alternativt studentfirande planerar nu den kommunala gymnasieskolan, tillsammans med fristående gymnasieskolor och polisen, för ett traditionellt studentfirande i juni.

Valet till grundskolan i Eskilstuna är avslutat

Pressmeddelanden Eskilstuna kommun

Resultatet av skolvalet till förskoleklass, årskurs 4 och årskurs 7 är klart. Från och med fredag 25 februari kan vårdnadshavare se skolplaceringen via kommunens e-tjänst.

Tre skickliga ledare nominerade till Stora Skolledarpriset 2022

Pressmeddelanden Sveriges Skolledarförbund

Camilla Simonsson, Eskilstuna, Nina Svensson, Malmö och Elinor Kennerö Tonner, Huddinge, är de tre slutkandidaterna till Stora Skolledarpriset på 100 000 kronor. Priset delas ut den 22 mars på Nordiska Skolledarkongressen i Göteborg. Detta är fjärde gången som juryn, bestående av centrala aktörer inom utbildningssektorn, valt mellan framstående skolledare.