Medborgerlig Samling presenterar miljöprogram - konsekvensanalys före slagord

Pressmeddelanden Medborgerlig Samling

Medborgerlig Samling presenterar idag sitt miljöpolitiska program inför valet. Programmet är inspirerat av "Green Conservatism", vilket betyder konsekvensanalys före miljöpolitiska slagord och tilltro till teknikutveckling samt ekonomiska styrmedel för att värna miljön.

Bostadsrättsföreningar leder vägen mot fossilbränslefri stad

Pressmeddelanden Miljöpartiet i Stockholms stad

I det Klimatklivsfinansierade projektet Fixa Laddplats har Energi- och klimatrådgivningen i Stockholm arrangerat seminarier och tagit fram informationsmaterial som ska hjälpa bostadsrättsföreningar inrätta laddstolpar i garage och på parkeringsplatser. Senaste rapporten visar att cirka 1000 laddplatser har installerats eller ska installerats som en direkt följd av att man tagit del av Fixa Laddplats-projektet under 2017.

Hållbarhet i fokus

Pressmeddelanden Sophiahemmet

Nu är Sophiahemmet omcertifierat enligt de nya ISO-standarderna för kvalitet och miljö. Som ett led i det arbetet har en hållbarhetspolicy tagits fram.

Kampen mot fulhandelsavtalet Ceta fortsätter

Pressmeddelanden Jordens vänner

Regeringen beslutade igår, torsdag, att lämna en proposition till riksdagen att godkänna Ceta-avtalet mellan EU och Kanada. Jordens Vänner, den svenska grenen av världens största gräsrotsrörelse för miljö och solidaritet, är kritiska men hoppfulla att avtalet skall falla. – Detta fulhandelsavtal förskjuter makten till stora företag och ger dem stort inflytande över kommande lagstiftning, istället för att värna om demokrati, bra miljöskydd och ett levande jordbruk i EU, säger Andrea Söderblom-Tay, ordförande i Jordens Vänner.

Klart: Större naturreservat i Årstaskogen

Pressmeddelanden Miljöpartiet i Stockholms stad

Efter samråd med sakägare och webenkät med de närboende föreslår staden nu att utöka det kommande naturreservatet i Årstaskogen med den omtyckta Trollparken. Det reservatsförslag som i december ska beslutas i stadens nämnder blir nu cirka 1 hektar större än det förslag som presenterades tidigare under året.

Urfolken har en nyckelroll i klimatarbetet

Pressmeddelanden Sametinget

Sametingets styrelseordförande åker till Bonn för att delta i Sveriges delegation vid FN:s 23:e klimatmöte. Nutti hoppas kunna bidra med sitt renskötselperspektiv. - Folken runt Arktis drabbas hårt av klimatförändringarna. Urfolken kan spela en viktig roll med sina traditionella kunskaper som ofta varit både miljövänliga och ekologiskt hållbara, säger Nutti.

Årets viktigaste klimatkonferens; Klimatforum - politiken, tekniken och det personliga ansvaret

Pressmeddelanden Naturvårdsverket

Flera nyheter i agendan på årets Klimatforum. Vi erbjuder journalister möjlighet att delta på Klimatforum den 30 november.

Pressinbjudan Almedalen: Klimat, stigande hav, vattenresurser och havsmiljö

Pressmeddelanden SMHI

Hur kan vi rusta oss för ett stigande hav?

Hållbar stad – samma utmaningar men olika förutsättningar

Pressmeddelanden Avfall Sverige AB

Utvecklingen mot fler hållbara städer ser lika olika ut som städerna i sig. I stora städer med hög inflyttning ökar behovet av nya bostäder, samhällstjänster och ny infrastruktur. Andra städer drabbas av avfolkning med minskande skatteintäkter, men kvarstående behov av samhällsservice.

Välkommen till en heldag om Östersjöns miljöhistoria

Pressmeddelanden Södertörns högskola

Är det verkligen sant att bottnarna i Östersjön är döda? Vad kan 15 000 år gamla kiselalger skvallra om klimatutvecklingen? Hur breder en inlandsis ut sig?