Studieförbunden kommenterar Riksrevisionens rapport

Press Releases Studieförbunden

- Vi välkomnar Riksrevisionens rapport om kontrollsystemet för statsbidragen till folkbildningen i studieförbunden. Rapporten pekar på behovet av att ytterligare utveckla och förbättra styrning och kontroll. Detta är arbete som vi redan har inlett och som nu behöver fortsätta och fördjupas. Kostnadsersättningarna måste stramas upp, rutiner för risk- och väsentlighetsanalyser måste förbättras. Vi kommer att fortsätta arbeta intensivt för att de pengar vi får från staten ska gå till folkbildning och inget annat.

Pressinbjudan: Visning av nytt förvar i Mölndal 29/9

Press Releases Migrationsverket

Den 29 september bjuder Migrationsverket in till visning av det nya förvaret i Mölndal.

Maxgräns för D-vitamin är onödig och otidsenlig

Press Releases Nordic Nutrition Council

Livsmedelsverket har lämnat in en ansökan till EU om införande av maxgränser för D-vitamin och jod i kosttillskott med 80µg för D-vitamin och 200 µg för jod. Verkets förslag går stick i stäv mot aktuell forskning om näringsbehoven för svenskar, enligt den ideella föreningen Nordic Nutrition Council (NNC), som sprider evidensbaserad kunskap om vikten av rätt näring för en god folkhälsa.

Personer som flytt från Ukraina får digital samhällsintroduktion

Press Releases Migrationsverket

Sedan snart ett år anordnar Migrationsverket en obligatorisk samhällsintroduktion för alla asylsökande. Nu är även en digital samhällsintroduktion på plats, riktad specifikt till dem som har fått skydd enligt massflyktsdirektivet.

Medborgerlig Samling bildar lokalförening i Nordvästra Skåne

Press Releases Medborgerlig Samling

Medborgerlig Samling (MED) ökar starkt i nordvästra Skåne, där de ställer upp i kommunvalen i Helsingborg, Höganäs och Åstorp. Nu bildar de en gemensam lokalförening, Medborgerlig Samling Nordvästra Skåne.

Mathias Wahlsten är ny generaldirektör för IAF

Press Releases Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF

Den 1 september tillträdde Mathias Wahlsten som ny generaldirektör för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF). De första dagarna har ägnats åt att lära känna chefer, medarbetare och det inre arbetet vid IAF. Snart väntar möten med bland annat a-kassornas föreståndare och myndighetschefer med ansvar för arbetslöshetsförsäkringsfrågor i de nordiska länderna.

Medborgerlig Samling gav tillbaka partistödet till Höör-borna – kontant!

Press Releases Medborgerlig Samling

På Nya Torg i Höör stod Anna Jung och hennes partikamrater från Medborgerlig Samling idag och delade ut hundralappar till förvånade Höör-bor. Hundralapparna satt fästa på flygblad med en bild av Robin Hood och ordet ”skatteåterbäring”. Flera förbipasserande stannade till och frågade politikerna varför de delade ut pengar. 131 355 kronor har Medborgerlig Samling i Höör fått i partistöd, pengar som de konsekvent vägrat använda. Partistödet är ett exempel på onödigt slöseri med skattebetalarnas pengar, anser partiet. Så nu ger de tillbaka stödet till medborgarna. Kontant.

Sex av tio ukrainare kvar i samma kommun

Press Releases Migrationsverket

Sedan den 1 juli har cirka 11 000 personer från Ukraina anvisats till en svensk kommun. Runt 60 procent av dem kan bo kvar i samma kommun som de tidigare vistats i och cirka 30 procent får flytta till en närliggande kommun.

Anti-identitetspolitisk pub under Prideveckan

Press Releases Medborgerlig Samling

Medborgerlig Samlings anti-identitetspolitiska program som lanserades förra veckan har väckt mycket uppmärksamhet. Därför håller vi en extrainsatt pub med MEDs anti-identitetspolitiska talesperson Anna Danieli och MEDs partiledare Ilan Sadé dit allmänhet och media bjuds in för att ställa frågor och diskutera partiets inställning till identitetspolitiken.

Utdraget krig i Ukraina ger ökade kost­nader för motta­gandet

Press Releases Migrationsverket

Migrationsverket bedömer att många skyddsbehövande från Ukraina blir kvar i Sverige en längre tid. Det innebär ökade kostnader för mottagandet – för 2023 uppskattas ytterligare sju miljarder kronor behövas i ersättningar till kommuner, regioner och personer som får skydd i Sverige. Det framgår i Migrationsverkets senaste prognos som publiceras idag.