Är brister i infrastrukturen ett hot mot den cirkulära ekonomin?

Pressmeddelanden Avfall Sverige AB

Avfall Sverige bjuder in till seminarium under Almedalsveckan.

Hur uppnår vi ett cirkulärt samhälle i praktiken?

Pressmeddelanden Avfall Sverige AB

Hur kan det var cirkulärt att bränna upp något? Är biogas det ultimata exemplet på cirkulär ekonomi? Hur hanterar man utsläpp av läkemedelsrester i vatten? Hur kan mer plast återvinnas? Och hur kan avfallsmängderna minskas och förebyggas?

Samarbete krävs för en av vår tids stora miljöutmaningar

Pressmeddelanden Avfall Sverige AB

”Mängden plast i vårt avfall måste minska och vi måste använda den plast vi har mer resurseffektivt”. Det skriver en rad skribenter i en debattartikel i Aktuell hållbarhet 3 juli. De lyfter en rad bra förslag. Men vi saknar några, som skulle göra det möjligt att på allvar ta sig an plastfrågan ur ett cirkulärt perspektiv.

Seminarium i Almedalen: Avfallspolitiken nu och i framtiden

Pressmeddelanden Avfall Sverige AB

Tid & plats: Tisdag 4 juli kl.10:15-11:15, Campus Gotland, Cramérgatan 3, Sal D 22

Det lokala kretsloppet – cirkulär ekonomi i praktiken

Pressmeddelanden Avfall Sverige AB

Inbjudan till Almedalsseminarium

Hållbar stad – samma utmaningar men olika förutsättningar

Pressmeddelanden Avfall Sverige AB

Utvecklingen mot fler hållbara städer ser lika olika ut som städerna i sig. I stora städer med hög inflyttning ökar behovet av nya bostäder, samhällstjänster och ny infrastruktur. Andra städer drabbas av avfolkning med minskande skatteintäkter, men kvarstående behov av samhällsservice.

Avfall Sverige i Almedalen: Så mycket bättre med kommunalt insamlingsansvar

Pressmeddelanden Avfall Sverige AB

Regeringen har meddelat att insamlingsansvaret för förpackningar och tidningar ska samlas hos kommunerna. En genomförandeutredning tillsätts för ta fram ett förslag på hur det förändrade insamlingsansvaret ska utformas i praktiken. Målet är att det ska bli enklare för hushållen att lämna förpackningsavfall och returpapper till återvinning. Vi väntar nu bara på att få veta vem som är utredaren.

Så här kan vi öka materialåtervinningen

Pressmeddelanden Avfall Sverige AB

På Hamnplan i Visby gjorde Avfall Sverige och Region Gotland på måndagseftermiddagen en djupdykning i ett antal soppåsar för att ta reda på vad de innehöll.

Vi ska ta ansvar för skräpet!

Pressmeddelanden Avfall Sverige AB

På frågan om vem som bör ansvaret för att svenska folkets nedskräpning och för sopsortering var svaret klart och tydligt: Individen!

Går det att exportera vår hållbara stad?

Pressmeddelanden Avfall Sverige AB

Svensk miljöteknik och hållbar stadsplanering är en svensk paradgren. Men kan de hela system som omvärlden efterfrågar verkligen levereras? Finns tillräckligt med riskkapital för att utveckla exporten och vilken roll har kommunerna i detta arbete?