Seminarium om hur Almedalen blev politikens marknadsplats

Pressmeddelanden Södertörns högskola

Södertörns högskola finns på plats i Almedalen med seminarier, forskare och utbildning i retorik och opinionsbildning. Seminariet "Varför är vi här? Så skapades en politikens marknadsplats" äger rum den 4/7 klockan 13.45-15.00 i Björkanderska huset.

Ny bok i Almedalen visar vågmästare i närbild

Pressmeddelanden Riksbankens Jubileumsfond

Riksbankens Jubileumsfonds årsbok Tungan på vågen. Vågmästare och balanspartier släpps tisdagen den 3 juli i samband med SAMspråk på Joda Bar i Visby hamn. Boken reder ut begreppen vågmästarpolitik och ”tungan på vågen” med hjälp av forskare och politiska journalister. Hur har partier agerat i vågmästarsituationer förr och nu? Är vågmästeri ett demokratiproblem? Och vad är egentligen den där tungan?

Så här kan vi öka materialåtervinningen

Pressmeddelanden Avfall Sverige AB

På Hamnplan i Visby gjorde Avfall Sverige och Region Gotland på måndagseftermiddagen en djupdykning i ett antal soppåsar för att ta reda på vad de innehöll.

Vi ska ta ansvar för skräpet!

Pressmeddelanden Avfall Sverige AB

På frågan om vem som bör ansvaret för att svenska folkets nedskräpning och för sopsortering var svaret klart och tydligt: Individen!

Går det att exportera vår hållbara stad?

Pressmeddelanden Avfall Sverige AB

Svensk miljöteknik och hållbar stadsplanering är en svensk paradgren. Men kan de hela system som omvärlden efterfrågar verkligen levereras? Finns tillräckligt med riskkapital för att utveckla exporten och vilken roll har kommunerna i detta arbete?

Vill du veta vad som finns i en vanlig soppåse?

Pressmeddelanden Avfall Sverige AB

Måndagen den 4 juli kl 15 kan du få reda på det. Eller i alla fall få en hint. Då gör Avfall Sverige tillsammans med Region Gotland, en djupdykning i ett antal soppåsar.

Vem ska ta ansvar för skräpet?

Pressmeddelanden Avfall Sverige AB

Vem bär ansvaret för att svenska folket inte skräpar ner och att man sorterar sina sopor? Är det kommunerna, staten, producenterna eller kanske individen? Regeringen har nyligen kommit med en nedskräpningsproposition. Ger den svaren? Regeringens nedskräpningsproposition träder i kraft den 10 juli. Vad innebär den nya lagen och vilken effekt förväntas den få? Representanter från kommunerna, Naturvårdverket, samt branschföreträdare diskuterar ansvaret för avfall och nedskräpning. Frågan om nedskräpning viktig. Vilka effekter kan nedskräpningen ge – otrygghet och oansvar? Hur relaterar nedskräpningen till sop- och avfallshantering och till miljöfrågan i stort? Och hur sköts samordningen mellan olika aktörer? Det är några av de frågor vi diskuterar. Deltagare:

Smart användning av energiresurser sparar både pengar och miljö

Pressmeddelanden Avfall Sverige AB

Genom att använda kommunernas samlade energiresurser smartare sparar vi både pengar och miljö. Det vittnade samtliga medverkande om, vid seminariet Miljöpolitik på riktigt! under årets Almedalsvecka. Genom hållbara system för vatten, avlopp, fjärrvärme och biogasproduktion bli städernas system jämförbara med de naturliga kretsloppen.

Matavfall blir biogas

Pressmeddelanden Avfall Sverige AB

Får det kosta någonting för konsumenten att införa matavfallsinsamling och biogasproduktion? Ja, sa en enig publik vid Avfall Sveriges välbesökta seminarium i Almedalen i dag. Temat var matavfall och biogas.

Miljöpolitik på riktigt!

Pressmeddelanden Avfall Sverige AB

Sverige och världen står inför stora utmaningar på miljö- och klimatområdet. Energi och resursanvändningen ska minska, liksom utsläppen av luft-, mark- och vattenföroreningar och mängden avfall. Politik syftar till att åstadkomma långsiktiga samhällslösningar och mycket kan göras lokalt.