Njurförbundet i Almedalen

Pressmeddelanden Njurförbundet

Under Almedalsveckan i år kommer Njurförbundet att uppmärksamma två viktiga frågor; högt blodtryck och organdonation.

Bra liv för äldre – almedalsseminarium om forskning som gör skillnad

Pressmeddelanden Sveriges Arbetsterapeuter

Andelen äldre i Sverige ökar, vilket är glädjande men det innebär större utmaningar för samhället. För att äldre ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt krävs kunskapsbaserade insatser inom prevention, rehabilitering, omvårdnad som redan finns i vård och omsorg.

Hur ska vården ta steget över tröskeln?

Pressmeddelanden Sveriges Arbetsterapeuter

Framtidens vård ska bli mindre sjukhustung och flytta närmare folket, det är regeringen tydlig med. Hemmet ska bli utgångspunkten för det nya digitala livet. Samtidigt är vare sig våra nybyggda eller gamla bostäder anpassade efter det. Det gör att utmaningarna med en god och nära vård i hemmen är stora. För att få fart på diskussionen möts tunga namn inom hälso- och sjukvården på ett seminarium i Almedalen.

Tillbaka till jobbet - hur vänder vi trenden av ökad psykisk ohälsa?

Pressmeddelanden Sveriges Arbetsterapeuter

Idag kan 46 procent av alla sjukskrivningar kopplas till psykisk ohälsa, en ökning med 127 procent sedan 2011. Detta är en ohållbar situation och en negativ trend som vi tillsammans måste vända. Välkommen till ett Almedalsseminarium om psykisk ohälsa och arbetslivet.

Funktionshinderrörelsen frågar ut politikerna i Almedalen

Pressmeddelanden Funktionsrätt Sverige

Hur vill de politiska partierna garantera självbestämmande och livskvalitet för människor med funktionsnedsättning? Under Almedalsveckan arrangerar stora delar av funktionshinderrörelsen för första gången gemensamma utfrågningar med ledande företrädare för de politiska partierna.

Samarbete krävs för en av vår tids stora miljöutmaningar

Pressmeddelanden Avfall Sverige AB

”Mängden plast i vårt avfall måste minska och vi måste använda den plast vi har mer resurseffektivt”. Det skriver en rad skribenter i en debattartikel i Aktuell hållbarhet 3 juli. De lyfter en rad bra förslag. Men vi saknar några, som skulle göra det möjligt att på allvar ta sig an plastfrågan ur ett cirkulärt perspektiv.

Seminarium i Almedalen: Avfallspolitiken nu och i framtiden

Pressmeddelanden Avfall Sverige AB

Tid & plats: Tisdag 4 juli kl.10:15-11:15, Campus Gotland, Cramérgatan 3, Sal D 22

Det lokala kretsloppet – cirkulär ekonomi i praktiken

Pressmeddelanden Avfall Sverige AB

Inbjudan till Almedalsseminarium

Hållbar stad – samma utmaningar men olika förutsättningar

Pressmeddelanden Avfall Sverige AB

Utvecklingen mot fler hållbara städer ser lika olika ut som städerna i sig. I stora städer med hög inflyttning ökar behovet av nya bostäder, samhällstjänster och ny infrastruktur. Andra städer drabbas av avfolkning med minskande skatteintäkter, men kvarstående behov av samhällsservice.

Avfall Sverige i Almedalen: Så mycket bättre med kommunalt insamlingsansvar

Pressmeddelanden Avfall Sverige AB

Regeringen har meddelat att insamlingsansvaret för förpackningar och tidningar ska samlas hos kommunerna. En genomförandeutredning tillsätts för ta fram ett förslag på hur det förändrade insamlingsansvaret ska utformas i praktiken. Målet är att det ska bli enklare för hushållen att lämna förpackningsavfall och returpapper till återvinning. Vi väntar nu bara på att få veta vem som är utredaren.