SMHI lanserar virtuella mätmaster för snabbare projektering av vindkraft

Pressmeddelanden SMHI

SMHI har utvecklat en virtuell mätmast som ger ett snabbare och mer träffsäkert beslutsunderlag vid projektering av vindkraftverk. I grunden ligger en unik modell för beräkning av vindförhållanden.

Strategier för att upptäcka och studera TBE-virus

Pressmeddelanden Södertörns högskola

Wessam Melik har i sin avhandling utvecklat strategier för att studera TBE-virus direkt från insamlade fästingar i Östersjöområdet. Han har även upptäckt att virusets aktivitet är olika beroende på vilken cellmiljö som det befinner sig i.

Viktigt erkänna lokalsamhällens sociala komplexitet

Pressmeddelanden Södertörns högskola

Bevarandeprojekt i lokalsamhällen i tredje världen har ofta en alltför snäv syn på projektdeltagarna och misslyckas därför i hög grad i sina föresatser. Deltagare i projekten är inte bara användare av naturresurserna, utan har även komplexa sociala och kulturella kopplingar som sträcker sig utanför byn och strikta kategoriseringar. Det menar Fred Saunders, som disputerat vid Södertörns högskola.

Äldre anlagda ruddammar sökes

Pressmeddelanden Södertörns högskola

Nu hoppas forskare från Södertörns högskola på tips om äldre anlagda dammar, där fisken ruda fortfarande lever. Genom att kartlägga den genetiska släktskapen mellan rudor som lever i historiska dammar hoppas de se hur fisken en gång spridits genom Skandinavien. En av frågorna forskargruppen försöker besvara är om det finns en framtid för rudan som matfisk.

Experimentlabbet övergår till mobil verksamhet

Pressmeddelanden Energikontor Sydost

I våras introducerades X-Mobilen, ett mobilt Science Center på temat energi, fullt med experiment och klurigheter i en biogasdriven liten lastbil. Med X-Mobilen kan experimentverksamheten nu enkelt besöka företag och skolor i samtliga tre sydostlän, istället för att man som tidigare varit tvungen att själv transportera sig in till Kalmar.

Historiska ägandeförhållanden av skog viktig faktor för biologisk mångfald

Pressmeddelanden Södertörns högskola

Sofia Eriksson visar i sin avhandling hur skogens sammansättning kan förklaras av historiska brukningsformer. Disputationen sker den 11 februari.

Temperaturen kan vara avgörande för spridning av TBE

Pressmeddelanden Södertörns högskola

Det finns indikationer på att aggressivare former av den fästingburna sjukdomen TBE breder ut sig och kommer närmare Sverige.  Magnus Johansson och hans kollegor undersöker hur viruset sprids och förökar sig.