SMHI-forskare leder nytt EU-projekt för att utveckla nästa generation klimatsystemmodeller

Press Releases SMHI

Nya och bättre kunskapsunderlag behövs för att hållbara beslut ska fattas kring pågående klimatförändringar och ”tipping points” ska undvikas. Projektet OptimESM (Optimal High Resolution Earth System Models for Exploring Future Climate Changes) och dess nya klimatsystemmodeller förser beslutsfattare på alla nivåer med just detta.

PÅMINNELSE: Nationellt symposium i Norrköping 16 – 18 maj sätter fokus på klimatforskning

Press Releases SMHI

Vad är det som händer med klimatet och vilken roll har klimatforskningen för samhället? I närvaro av H.K.H. Kronprinsessan öppnas Swedish Climate Symposium den 16 maj. Under tre dagar samlas Sveriges största aktörer inom klimatforskning i Norrköping för att dela och diskutera forskning om klimatförändringen, en av vår tids stora samhällsutmaningar.

Nationellt symposium i Norrköping 16 – 18 maj sätter fokus på klimatforskning

Press Releases SMHI

Vad är det som händer med klimatet och vilken roll har klimatforskningen för samhället? I närvaro av H.K.H. Kronprinsessan öppnas Swedish Climate Symposium den 16 maj. Under tre dagar samlas Sveriges största aktörer inom klimatforskning i Norrköping för att dela och diskutera forskning om klimatförändringen, en av vår tids stora samhällsutmaningar.

240 000 kronor i bidrag till naturskola i Katrineholm

Press Releases Katrineholms kommun

Katrineholms kommun har beviljats 240 000 kronor i statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt för införandet av en naturskola.

NY TID FÖR PRESSINFO: Svensk presentation av IPCC:s rapport ”Att begränsa klimatförändringen” den 4 april

Press Releases SMHI

Välkommen till en svensk presentation av rapporten "Att begränsa klimatförändringen" som FN:s klimatpanel IPCC offentliggjort några timmar tidigare.

Nu finns information till media inför IPCC:s kommande rapport ”Att begränsa klimatförändringarna”

Press Releases SMHI

Nu finns FN:s klimatpanel IPCC:s information för media (Media Advisory) inför publiceringen av den kommande rapporten ”Klimat i förändring 2022 - Att begränsa klimatförändringarna”. Mediainformationen handlar om hur det går till att följa invigningen av panelens 56:e session, registrera sig för tillgång till material under embargo, delta i IPCC:s presskonferens samt boka intervjuer med IPCC:s ledning och författare efter presskonferensen.

Klimatinformation viktigt när klimatet fortsätter förändras

Press Releases SMHI

Dagens snabba globala klimatförändring med stora konsekvenser också i Sverige ställer krav på samhällets klimatanpassning. Forskare från SMHI har nu sammanställt aktuell kunskap om klimatförändringen i Sverige i en ny rapport. Rapporten beskriver också den klimatinformation som finns tillgänglig för klimatanpassningsarbetet idag och hur den skulle kunna utvecklas.

PÅMINNELSE: Digitalt seminarium för media 8 februari inför IPCC:s kommande rapport om Effekter, anpassning och sårbarhet

Press Releases SMHI

Den 28 februari 2022 kommer rapporten ”Effekter, anpassning och sårbarhet” från FN:s klimatpanel IPCC:s arbetsgrupp II (WGII). Den är den andra av tre avslutande delrapporter i IPCC:s pågående sjätte arbetsprogram (AR6). 

Missa inte: Digitala seminarier för media inför IPCC:s kommande rapporter

Press Releases SMHI

Våren 2022 arrangerar SMHI två olika webbsända seminarier inför de två nästkommande rapporterna från FN:s klimatpanel IPCC.

Södertälje kommun beviljas projekt för att utveckla nästa generation fullkornsprodukter

Press Releases MatLust Utvecklingsnod

MatLust Utvecklingsnod och Södertälje kommun i samverkan med Hidden in Grains och Axfoundation har beviljats medel av Vinnova för att utveckla nästa generation smakrika och hälsosamma fullkornsprodukter. Det unika med produkterna som ska tas fram är att de kommer vara baserade på råvara som behandlats hydrotermiskt för att mineralerna ska bli tillgängliga.