Medborgerlig Samling Göteborg bildat

Press Releases Medborgerlig Samling

Idag lördagen den 18 juni genomfördes det konstituerande mötet för Medborgerlig Samling Göteborg. En styrelse är därmed på plats och redo att företräda partiet i kommunen. Den nya föreningen kraftsamlar nu för att nå ut till så många som möjligt med sitt budskap under månaderna fram till valet. Målet är att ta plats i kommunfullmäktige i valet 2022, enligt Jan Lindahl som är ordförande för föreningen.

Medborgerlig Samling ställer upp i valet till kommunfullmäktige i Västerås och regionfullmäktige Västmanland.

Press Releases Medborgerlig Samling

Medborgerlig Samling kommer att ställa upp i val till kommunfullmäktige i Västerås och till regionfullmäktige Västmanland.

Nya ingredienser för ett hållbart skolmatssystem

Press Releases MatLust Utvecklingsnod

Imorgon, tisdagen den 14 juni kl. 09:00, bjuder MatLust Utvecklingsnod, Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Vinnova in till en konferens där framtidens hållbara skolmåltider står i fokus. Under konferensen diskuteras lösningar för att skapa ett skolmatssystem som bidrar till de globala hållbarhetsmålen och som kan visa vägen för hur vi kan ställa om hela livsmedelssystemet.

”Rekommenderar verkligen kursen i demensvård”

Press Releases Sophiahemmet

– Efter utbildningen har biståndshandläggarna blivit mer flexibla och säkra i sina uppdrag. Det tycker Linda Arvidsson, utvecklingssekreterare i Malmö stad, som låtit några av sina medarbetare gå en utbildning om demensvård anordnad av Sophiahemmet Högskola.

Medborgerlig Samling Kungsbacka lanserar sitt första kommunpolitiska program

Press Releases Medborgerlig Samling

Medborgerlig Samling Kungsbacka (MED) har nu antagit sitt första kommunpolitiska program. MED vill ge tillbaka medborgarna makten över sin egen kommun och göra politikerna till medborgarnas representanter. Idag behandlar Kungsbackas partier medborgarna som undersåtar, när det borde vara tvärtom. Det är politikerna som ska vara folkets tjänare.

Migrationsverket hyr 81 bostadsplatser av Norrtälje kommun

Press Releases Migrationsverket

Migrationsverket har tecknat avtal med Norrtälje kommun om att hyra 81 bostadsplatser för skyddsbehövande från Ukraina. Syftet är att kunna erbjuda mer långsiktiga boendeplatser åt dem som beviljats skydd i Sverige.

Örebro är bäst i Sverige på ekologiskt

Press Releases EkoMatCentrum

Med 71 procent ekologiska livsmedelsinköp 2021 kan Örebro kommun titulera sig som vinnare av Ekomatsligan 2022. På andra respektive tredje plats kom Malmö stad och Lunds kommun. Totalt har åtta kommuner redan klarat det nationella målet 60 procent ekologiskt till 2030.

Nomineringar till Anbudspriset 2022 välkomna

Press Releases PublicInsight

Föreningen Anbudspriset öppnar upp för nomineringar till 2022 års Anbudspris. Detta är ett pris som delas ut till en upphandlare, upphandlingsgrupp eller avtalsförvaltare som har satt sig in i branschen och genom god dialog med branschens aktörer ställt väl avvägda och uppföljningsbara krav i upphandlingen. En namnkunnig jury utser vinnaren.

Migra­tions­verket ingår avtal med kommuner om lång­sik­tiga boenden för skydds­be­hö­vande från Ukraina

Press Releases Migrationsverket

Den 1 juli börjar Migrationsverket anvisa skyddsbehövande från Ukraina till kommunerna, som då övertar ansvaret för att ordna boendeplatser. Kommuner som redan nu vill börja förbereda sig kan teckna avtal om långsiktiga boenden med Migrationsverket.

Skönt utehäng i City när Jakobsbergsgatan blir färgstark sommargågata

Press Releases AMF Fastigheter

Jakobsbergsgatan i Stockholm City har utsetts till en sommargågata av Levande Stockholm i ett samarbete med AMF Fastigheter och bildar ett långt sammanhållet gångstråk tillsammans med Malmskillnadsgatan. Från maj till och med september är Jakobsbergsgatan smyckad med färgglada bänkar och grönskande växtlådor som tillsammans med de många uteserveringarna skapar en skön oas mitt i City.