IVO får kritik för bristfällig tillsyn

Pressmeddelanden Riksdagens ombudsmän - JO

JO Thomas Norling riktar kritik mot Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för att på flera sätt ha brustit i sin tillsyn av ett LSS-boende.

Granskning av en påstådd samordning vid prövningen av framställningar om utlämnande av uppgifter som rör covid-19

Pressmeddelanden Riksdagens ombudsmän - JO

JO Per Lennerbrant har granskat en påstådd samordning mellan åtta kommuner och en region vid prövningen av framställningar om utlämnande av uppgifter som rör covid-19. Granskningen har även avsett andra närliggande frågor.

JO utreder hanteringen av framställningar om utlämnande av uppgifter som rör covid-19

Pressmeddelanden Riksdagens ombudsmän - JO

JO har beslutat att utreda en anmälan mot åtta kommuner och en region som påstås ha samordnat sin hantering av en journalists begäran om att få ta del av uppgifter som rör covid-19.

JO har undersökt hur socialtjänsten genomför umgänge med umgängesstöd

Pressmeddelanden Riksdagens ombudsmän - JO

JO konstaterar att lösningen med umgängesstöd i umgängeslokal, som socialtjänsten ofta erbjuder, är problematisk i vissa delar.

Agerade i strid med efterforskningsförbudet

Pressmeddelanden Riksdagens ombudsmän - JO

Ordföranden i Kommunstyrelsen i Umeå kommun kritiseras för ha agerat i strid med efterforskningsförbudet.