Rapporten Det gäller en av fyra

Dokument Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Fakta om barn, sexuella övergrepp och sexuell exploatering i Sverige 2020–2021