Hissgruppen har tecknat avtal med Stockholm Stad, Fastighetskontoret

Pressmeddelanden Hissgruppen AB

Hissgruppen, ett av Stockholms ledande hissföretag, har tecknat avtal med Stockholm Stad, Fastighetskontoret, om drift och skötsel av 80 hissar.