Bergvärme

Bilder Borrföretagen

Geotec

Bergvärme-low

Bilder Borrföretagen

Bergvärmeanläggning i fristående villa.

Geoenergi - akviferlager

Bilder Borrföretagen

I ett akviferlager lagras energin i ett grundvattenmagasin, en akvifer. Både värme och kyla kan lagras in i akviferen som då får en varm och en kall sida. Detta gör system en extremt effektiva. Metoden används oftast till större offentliga byggnader, fjärrvärme och fjärrkyla. Ett exempel på geoenergi med akviferlager är Arlanda flygplats.

Geoenergi - Borrhålslager

Bilder Borrföretagen

Borrhålslagrets tätt sittande borrhål skapar förutsättningar för aktiv säsongslagring av kyla och värme. Under vintern tas värmen ur berget som då kyls ned några grader. Det nedkylda berget kan sedan användas som källa under sommarhalvåret för produktion av komfortkyla. Används normalt för större fastigheter och industrier. Några bra exempel är IKEA i Karlstad, Uppsala och Helsingborg.

Karl Frisell

Bilder Micasa Fastigheter

Projektchef Micasa Fastigheter AB

a. Rättvist byggande kontroll

Bilder Micasa Fastigheter

Oannonserade kontroller på våra byggen utförs av säkerhetsföretaget Scandinavian Risk Solution, SRS.

a. Micasa skriver under avsiktsförklaring Rättvist byggande

Bilder Micasa Fastigheter

Maria Mannerholm och Karl Frisell skriver under avsiktsförklaringen Rättvist byggande

a.Rättvist byggande logo

Bilder Micasa Fastigheter

Logotype Rättvist byggande

Drevkarlen 9, seniorlägenheter i Hjorthagen

Bilder Micasa Fastigheter

Kök-allrum arkitektbild