Upptäck ditt liv i Bibelns berättelser

Press Releases Verbum AB

Ulf Lindgrens Öppna Bibeln, Upptäck ditt liv i den stora berättelsen visar hur Bibelns texter kan fungera som speglar i vilka vi kan upptäcka oss själva och vårt eget liv. Boken är tänkt att kunna användas både för självstudier och för läsning eller samtal i grupp.

Ny utgåva av Kyrkokalendern ger inspiration till en inkluderande gudstjänst

Press Releases Verbum AB

Hur är den gudstjänst som lyckas beröra var och en som kommer, oavsett språk och ålder? Hur ska psalmer och musik väljas så att det blir en mix mellan gamla psalmskatter och vår tids språk och uttryck i gudstjänsten? Går det att förena, att förvalta språk och uttryck från svunna tider med aktuella frågor och toner?

Matrikeln för Svenska kyrkan fyller 75 år

Press Releases Verbum AB

I årets utgåva av Matrikeln för Svenska kyrkan belyser Oloph Bexell, professor emeritus i kyrkohistoria, prästmatrikelns historia och bakgrund från tidigt 1800-tal till idag. Jubileumsutgåvan innehåller även heraldikern Bengt Olof Käldes alla stiftsvapen i färg.

Reviderad utgåva av diakonal grundbok

Press Releases Verbum AB

I Diakoni – reflektion och praktik diskuteras diakonins rötter i den bibliska berättelsen och i den kristna kyrkans historiska arbete bland fattiga och nödställda. Hur bör diakonalt arbete förstås idag?

Pilgrimsprästen Hans-Erik Lindström aktuell med reviderad utgåva av Pilgrimsliv

Press Releases Verbum AB

Pilgrimsliv, Handbok för vandrare finns nu i en reviderad och omarbetad utgåva med två nya kapitel, ett med Hans-Erik Lindströms livsberättelse och ett om pilgrimsstaven som ska vara ett stöd för pilgrimen under livet.

Ny bok ger gott stöd i församlingsarbetet!

Press Releases Verbum AB

I Kompass framtiden ställs en rad konkreta frågor till kyrkans förtroendevalda och medarbetare. Syftet är att ta ut några av kyrkans koordinater vad gäller omvärld, självbild, kommunikation och reformation.

Ny bok med teologiska och diakonala perspektiv på försoning, upprättelse och liv

Press Releases Verbum AB

Försoningens väg beskriver den själavårdande försoningsprocessen. Författarna fördjupar, med teologiska och diakonala reflektioner, förståelsen av försoning och hur vi kan stödja människor med försoningsprocesser.

Led ditt möte till bättre effekt!

Press Releases Verbum AB

I boken Att leda möten till effekt får du tips på tre bärande perspektiv för att skapa effektiva möten: att leda ett möte, att leda gruppen och att leda sig själv.

Basboken för förtroendevalda är här!

Press Releases Verbum AB

Du är vald! ger dig de baskunskaper du behöver i uppdraget som förtroendevald och är en bra start på ditt nya uppdrag i Svenska kyrkan, men boken passar även dig som varit med flera mandatperioder och vill förnya dig.

Ärkebiskopens fastebok blir 10 år!

Press Releases Verbum AB

Ärkebiskopens fastebok har etablerats som en tradition till eftertanke och andlig fördjupning i samband med fastan och Stilla veckan. I 2022 års utgåva Att bevara vår mänsklighet medverkar sexton skribenter som fördjupar sig i åtta olika ämnen.