Nästa vecka är det Dyslexiveckan

Pressmeddelanden Dyslexiförbundet

Dyslexiveckan 2022 pågår mellan den 3 och 9 oktober med temat ”Allas rätt till läsning”. Runt om i Sverige hålls föreläsningar och andra arrangemang.

Studieförbunden kommenterar Riksrevisionens rapport

Pressmeddelanden Studieförbunden

- Vi välkomnar Riksrevisionens rapport om kontrollsystemet för statsbidragen till folkbildningen i studieförbunden. Rapporten pekar på behovet av att ytterligare utveckla och förbättra styrning och kontroll. Detta är arbete som vi redan har inlett och som nu behöver fortsätta och fördjupas. Kostnadsersättningarna måste stramas upp, rutiner för risk- och väsentlighetsanalyser måste förbättras. Vi kommer att fortsätta arbeta intensivt för att de pengar vi får från staten ska gå till folkbildning och inget annat.

Vem ska betala om tandläkaren gör fel eller misslyckas

Pressmeddelanden Tandhälsoförbundet

De allra flesta tandläkare är duktiga och gör ett bra jobb, men ibland blir det fel och frågan är då vem som ska betala - tandläkaren eller patienten. I dag saknas rättigheter för patienter i tandvården, vilket drabbar ekonomiskt svaga grupper hårt, säger Ann-Marie Lidmark Tandhälsoförbundets ordförande.

Funktionsrätt Sverige kommer alltid att stå fast vid alla människors lika värde

Pressmeddelanden Funktionsrätt Sverige

Med detta uttalande vill vi tydliggöra att Funktionsrätt Sveriges värdegrund är de mänskliga rättigheterna och som de förtydligas i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Vi kommer aldrig att vika från principen om alla människors lika värde, varken i det stora eller i det lilla.

Kommer en borgerlig regering att leverera?

Pressmeddelanden Tandhälsoförbundet

Valresultatet visar nu på en borgerlig majoritet och regeringsförhandlingar har startat. På Tandhälsoförbundets (Tf:s) enkät om tandvården svarade Sverigedemokraterna, Liberalerna och Kristdemokraterna att de på sikt vill införliva tandvården i sjukvården och dess högkostnadsskydd. SD tog till och med upp denna fråga under slutdebatten i TV.

Stora brister i vården för patienter med atopiskt eksem – Ny rapport från Astma och Allergiförbundet/Atopikerna

Pressmeddelanden Astma- och Allergiförbundet

En miljon svenskar lider av atopiskt eksem, men trots stort lidande och stora samhälls-kostnader är vården fortfarande bristfällig. De behandlingar som finns når inte ut till de som behöver. I samband med internationella dagen för atopiskt eksem den 14 september släpper Astma och Allergiförbundet/Atopikerna en rapport som pekar på stora brister inom vården.

MED möjlig vågmästare i Stockholms stad enligt siffror från Sifo

Pressmeddelanden Medborgerlig Samling

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet samlar tillsammans 49,0 procent i kommunalvalet för Stockholms stad, enligt en Sifo-mätning som publicerades i SvD igår. Medborgerlig Samling (MED) ligger och balanserar nära 3-procentspärren. Om MED skulle nå 3,0 procent skulle S+V+MP med detta resultat inte nå egen majoritet, eftersom övriga 6 partier i stadshuset skulle få 49,4 procent. – Medborgerlig Samling skulle vara en garant mot skadliga socialistiska förslag och skattehöjningar, säger Mikael Flink, förstanamn på MEDs lista i kommunvalet.

Partierna och tandvården

Pressmeddelanden Tandhälsoförbundet

Tandhälsoförbundet ställde under juni månad frågor till riksdagens partier om tandvård. Det parti som blev ”bäst” gällande våra frågor är Liberalerna och sämst blev Socialdemokraterna och Kristdemokraterna. - Dock är det svårt att ge några rekommendationer då inget parti är riktigt bra, säger Tandhälsoförbundets (Tf:s) ordförande Ann-Marie Lidmark.

Resultatet från Skolval 2022 avslöjas på direktsänd valvaka

Pressmeddelanden Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

På måndag den 12 september vet vi hur det har gått när Sveriges elever har sagt sitt i Skolval 2022. Över en halv miljon elever, 78 procent av Sveriges högstadie- och gymnasieelever, har då haft möjlighet att delta i valet. Valresultatet presenteras på en digital valvaka som kan följas av alla.

Kravet från över 100 civilsamhällesorganisationer och fackföreningar: Europeisk lag måste sätta mänskliga rättigheter före ekonomisk vinst

Pressmeddelanden Jordens vänner

Bryssel, 6 september 2022. Stoppa exploatering, stoppa miljöförstöring, stoppa skadlig verksamhet hos europeiska företag. Dessa är kraven som ställs via kampanjen “Justice is Everybody´s Business” som idag släpps av över 100 civilsamhällesorganisationer och fackföreningar runt om i Europa och världen. De efterfrågar en stark due diligence-EU-lag som effektivt förebygger, samt håller företag ansvariga för miljöförstöring och kränkningar av mänskliga rättigheter.