Studieförbunden kommenterar Riksrevisionens rapport

Pressmeddelanden Studieförbunden

- Vi välkomnar Riksrevisionens rapport om kontrollsystemet för statsbidragen till folkbildningen i studieförbunden. Rapporten pekar på behovet av att ytterligare utveckla och förbättra styrning och kontroll. Detta är arbete som vi redan har inlett och som nu behöver fortsätta och fördjupas. Kostnadsersättningarna måste stramas upp, rutiner för risk- och väsentlighetsanalyser måste förbättras. Vi kommer att fortsätta arbeta intensivt för att de pengar vi får från staten ska gå till folkbildning och inget annat.

Pressinbjudan: Visning av nytt förvar i Mölndal 29/9

Pressmeddelanden Migrationsverket

Den 29 september bjuder Migrationsverket in till visning av det nya förvaret i Mölndal.

Protokoll från JO:s inspektion av lokalpolisområde Linköping

Pressmeddelanden Riksdagens ombudsmän - JO

Den 13 och 14 juni 2022 genomförde JO Per Lennerbrant en inspektion av lokalpolisområde Linköping. Det är den första av flera inspektioner som JO avser att göra inom ramen för en bredare granskning av polisens tillämpning av bestämmelser om kroppsvisitation och husrannsakan i fordon.

Gemensamt krafttag för elnätskapaciteten i Västsverige

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Industri- och transportsektorn är mitt i en historisk omställning från fossila bränslen till el. Den omställning till elektrifiering som sker i Västra Götaland är inte bara en nödvändighet för att klara våra högt ställda klimatambitioner, den är även en förutsättning för att fortsatt vara konkurrenskraftiga. Här finns potential för stora klimatvinster och nya jobb, men det kommer också att innebära ett kraftigt ökat elbehov.

Lilla Ekomålskampen – ny tävling för offentliga kockar

Pressmeddelanden EkoMatCentrum

Den 17 november arrangerar Ekomatcentrum och Nordic Organic Food Fair (Nordens största ekologiska branschmässa) en mellanmålstävling i Malmö. Tävlingen ”Lilla Ekomålskampen” lyfter mellanmålet och är öppen för alla offentliga kök, både inom kommun och region, som tillagar mellanmål i sin verksamhet.

Offentlig sektor köper varor och tjänster från bolag inom branschen lokalvård/städning för närmare 5 miljarder kr varje år. Snittaffären ligger på ca 476 000 kr per leverantör och kund per år.

Pressmeddelanden PublicInsight

Bolag som sysslar med öppen lokalvård och liknande FM-tjänster uppgår till ca 900 i hela landet. Av dessa gör fler än 600 SME-bolag affärer med offentlig sektor varje år. Det visar en ny sammanställning från PublicInsight.

Mathias Wahlsten är ny generaldirektör för IAF

Pressmeddelanden Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF

Den 1 september tillträdde Mathias Wahlsten som ny generaldirektör för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF). De första dagarna har ägnats åt att lära känna chefer, medarbetare och det inre arbetet vid IAF. Snart väntar möten med bland annat a-kassornas föreståndare och myndighetschefer med ansvar för arbetslöshetsförsäkringsfrågor i de nordiska länderna.

Politiskt styre påverkar nedmonteringen av ekomål

Pressmeddelanden EkoMatCentrum

Andelen kommuner och regioner med ekologiska mål har minskat kraftigt under de senaste åren. Ekomatcentrum har undersökt hur de nedmonterade ekomålen har påverkats av det politiska styret.

Projektstöd för att öka hälsan hos nyanlända barn, få barn i grundskolan att fullfölja sina studier och för att minska ensamheten hos äldre

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Projektstöd för att hjälpa nyanlända barn, barn i grundskolan och äldre invånare har kunnat sökas av kommunerna i södra hälso- och sjukvårdsnämndens område i Västra Götaland. Tio ansökningar beviljades.

Västra Götalandsregionen medverkar under Frihamnsdagarna

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Den 25–27 augusti blir Göteborg landets politiska mittpunkt när flera partiledare talar på Frihamnsdagarna. Sedan förra året har Frihamnsdagarna vuxit sig dubbelt så stort och bjuder nu på 150 programpunkter. Evenemanget som även livesänds är gratis och öppet för alla. Och självklart finns Västra Götalandsregionen på plats.