Policy för trafik- och farthinder

Pressmeddelanden Timrå kommun

Timrå kommun har antagit en policy för att främja tillgängligheten för synskadade och rörelsehindrade i trafiken. Det innebär en förändring när det gäller att utplacera farthinder på gång och cykelvägar samt gator med förbud mot fordonstrafik.

Unga och arbetslösa får nya möjligheter med traineejobb och utbildningskontrakt

Pressmeddelanden Timrå kommun

Nu erbjuder Arbetsförmedlingen i samarbete med Timrå kommun och Företagarna unga arbetslösa mellan 20-25 år traineejobb och utbildningskontrakt. Det innebär att man får prova på att jobba samtidigt som man går en gymnasieutbildning. Under tiden man arbetar får man lön och arbetsgivaren får ekonomisk ersättning för att ta emot den unge.

Ökat tryck för bygglov!

Pressmeddelanden Timrå kommun

Det händer mycket i vår kommun just nu med bland annat två internationellt uppmärksammade byggprojekt, ett större antal företag expanderar och behovet av mark är stort. Andra företag är intresserade av att bygga flerbostadshus i kommunen och intresset för enbostadshus är rekordhögt.

Timrå kommun satsar på Sommarlovsentreprenörer

Pressmeddelanden Timrå kommun

Tidigare i mars kunde Timrå kommun berätta att man satsar 1,5 miljon kronor på feriejobb till Timråungdomar mellan 15-18 år. I detta ingår Sommarlovsentreprenörer. Det vill säga att man ger Timråungdomar möjlighet att starta och driva eget företag under sommarlovet under fyra veckor.

Socialnämndens ordförande – Det är djupt beklagligt!

Pressmeddelanden Timrå kommun

Socialnämnden kallade landshövdingen Gunnar Holmgren till ett möte för genomgång av bygglovet för modulboendet i Bergeforsen. Mötet var mycket bra och givande för Timrå kommun. Under mötet uppstod uttryck som nämndens ordförande ber om ursäkt för.

Timråungdomar – nu är sommarjobben 2016 här!

Pressmeddelanden Timrå kommun

Nu har det äntligen blivit dags för alla Timråungdomar mellan 15-18 år att söka sommarjobb. I år utökar Timrå kommun feriejobben och satsar 1,5 miljon kronor på att ungdomarna ska få möjlighet till sommarjobb inom kommunens verksamheter.

Fokus integration och skola – Välkomna med ett bra mottagande

Pressmeddelanden Timrå kommun

Förutom att vara rektor på Söråkers skola är Fredrik Hammarström ny samordnare för integration av nyanlända barn och elever. Nu finns förslag på en ny öppen förskola.

Inspirerande nätverksträffar firar fem år!

Pressmeddelanden Timrå kommun

Tiden går fort när man har roligt heter det och visst är det så! 2011 startade Timrå kommun, Svenska kyrkan och Landstinget Västernorrland Afterwork för Timråföräldrar. Efter-jobbet-träffar med intressanta ämnen, tips och konkreta verktyg för att stärka föräldrarollen och relationen mellan förälder barn.

Lärarkonvent på Söråkers Folkets Hus

Pressmeddelanden Timrå kommun

Nu är det snart dags att rulla ut den röda mattan på Söråkers Folkets hus. Den 14 och 18 mars anordnar Söråkers skola Lärarkonventet för lärare/pedagoger som vill arbeta på en modern skola och en trivsam arbetsplats.

Pelle Selander blir ny samordnare för föreningsliv och integration

Pressmeddelanden Timrå kommun

Sedan hösten 2015 har en stor mängd flyktingar kommit till Sverige, länet och Timrå. Situationen i vår kommun är mer stabil nu än tidigare i höst. Fokus flyttas från att hantera ett akut mottagningsskede till att börja arbeta systematiskt och långsiktigt med integrationsfrågorna. Nu tar Timrå kommun nästa steg och anställer en person, Per ”Pelle” Selander, som ska samordna för integration och föreningsliv.