Senaste nyheterna

Läs det senaste först av alla

Ingen titel

Pressmeddelande

Fortsatt ökande avfallsmängder och minskad materialåtervinning

Under 2020 genererades 35,7 miljoner ton avfall i Sverige. Detta är en marginell ökning jämfört med 2018 då det genererades 35,2 miljoner ton avfall. Samtidigt visar statistiken att andelen av avfallet som materialåtervinns har minskat.

Ingen titel
Ingen titel

Pressmeddelande

Prestigefullt arkitekturpris till Drottning Silvias barnsjukhus

Drottning Silvias barnsjukhus är utsett till vinnare i European Healthcare Design Awards i kategorin Interior Design and the Arts. Utmärkelsen är ett bevis på att barnsjukhuset inspirerar och bidrar globalt till utvecklingen av innovativa och kreativa vårdmiljöer.

Ingen titel
Ingen titel

Pressmeddelande

Småföretagen påverkas av en orolig omvärld

Årets Småföretagsbarometer från Swedbank, Företagarna och Sparbankerna visar ett stärkt konjunkturläge för Sveriges småföretag efter coronapandemin.

Ingen titel

Pressmeddelande

Regionfullmäktige 13-14 juni: Västra Götalandsregionens budget för 2023 beslutad

Efter 16 timmars budgetdebatt beslutade regionfullmäktige att fastställa GrönBlå Samverkans förslag till budget 2023 för Västra Götalandsregionen. Regionfullmäktige beslutade också om en utökad lönesatsning för sjukhusens dygnetruntvård.

Ingen titel
Ingen titel

Pressmeddelande

Allvarliga och ofta förekommande trotsiga beteenden under barndom utgör en stor risk att utveckla psykisk ohälsa senare i livet

Bakgrunden till avhandlingen är att tidigare forskning har visat att allvarliga och ofta förekommande trotsiga beteenden under barndom utgör en stor risk att utveckla psykisk ohälsa senare i livet. Om beteendeproblemen börjar redan under förskoleålder och består genom uppväxttiden, finns en risk att dessa beteenden kan utvecklas till kriminalitet, drogmissbruk och andra antisociala beteenden under tonårstid och vuxen ålder. Därför är det viktigt med tidig upptäckt och tidiga insatser riktade till barnet och familjen, för att förhindra progression av mer allvarliga beteendeproblem.

Ingen titel
Ingen titel

Pressmeddelande

Estonia dokumenteras med marinarkeologisk metod

Under sommaren 2022 utförs en mycket utförlig detaljdokumentation av vraket efter Estonia. En undervattensrobot, en så kallad ROV, kommer bland annat ta hundratusentals högupplösta stillbilder av skrovet och även delvis inne i skeppet. Bilderna kommer sedan att sättas ihop till en 3D-modell.

Ingen titel
Ingen titel

Pressmeddelande

Få barn och unga anmäler sexuella övergrepp till myndigheter

En rapport från Stiftelsen Allmänna Barnhuset visar att endast 14 procent av barn och unga som utsatts för sexuella övergrepp berättar det för en vuxen professionell. Ca 4 procent anmäler övergreppet till socialtjänsten och drygt 7 procent uppger att de anmält det till polisen. Enligt studien som bygger på en elevenkät, har var fjärde elev utsatts för ett sexuellt övergrepp under sin uppväxt.

Ingen titel
Ingen titel

Nyhet

Sjuksköterskor utbildas i avancerad akut hjärtsjukvård

Vården behöver fler sjuksköterskor som har kunskap inom akut hjärtsjukvård. Det vill Sophiahemmet Högskola bidra med och ger därför en skräddarsydd utbildning i akut hjärtsjukvård.

Ingen titel
Ingen titel

Pressmeddelande

Håkan Sandahl ny regiondirektör i Västra Götalandsregionen

Regionstyrelsen har utsett Håkan Sandahl till ny regiondirektör i Västra Götalandsregionen (VGR). Han kommer närmast från en befattning som direktör inom Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Den 1 oktober efterträder han nuvarande regiondirektör, Ann-Sofi Lodin.

Ingen titel
Ingen titel

Pressmeddelande

Ytterligare en innovativ aktör inom tech till Urban Escape

Ytterligare en innovativ aktör inom tech flyttar in i AMF Fastigheters kontorslokaler i kvarteret Urban Escape i Stockholm City. Internationella tjänsteföretaget Globay Relay har skrivit avtal för ett kontor om 1200 kvm – deras första etablering på den nordiska marknaden. Att Stockholm samlar talanger inom tech och utveckling har bidragit stort till valet att satsa på just Stockholm och Urban Escape.

Heymedia
Ingen titel

Pressmeddelande

De mest populära bordsspelen i Sverige

Slots är idag den mest populära kategorin hos spelarna och det är därför denna kategori är störst hos spelsajterna. Självklart är det inte bara slots som är populära utan många spelare vill gärna kunna variera sig i sitt spelande med andra typer av spel såsom bordsspel.

Ingen titel

Pressmeddelande

Generationsträffar ska skapa trygghet i Eskilstuna

Eskilstuna kommuns förebyggande verksamhet för äldre och Ung Fritid har inlett ett samarbete med gemensamma träffar för seniorer och ungdomar. En sommarfest i Vilsta utgör startskottet för arbetet, vars mål är att skapa trygghet i Eskilstunas bostadsområden genom att få seniorer och ungdomar att umgås.

Ingen titel
Ingen titel

Pressmeddelande

Akut brist på dialyspersonal

Över hälften av Sveriges dialysmottagningar larmar om personalbrist. Det visar nya siffror från Njurförbundet. Resultatet begränsar patientens frihet och påverkar säkerheten.

Ingen titel

Pressmeddelande

Folk och Kultur ytterligare fem år i Eskilstuna

Folk och Kultur kommer att genomföras i Eskilstuna i ytterligare fem år. På presskonferensen 14 juni finns representanter som kan berätta om avtalen för fortsatta samarbeten och satsningen på Folk och Kultur.

Ingen titel
Ingen titel

Pressmeddelande

Västra Götalandsregionen kommenterar regeringens nationella infrastrukturplan

Att beslutet om järnvägssträckan Göteborg-Borås står fast är dagens viktigaste besked enligt Västra Götalandsregionen. Dessutom blir det mer pengar till cykelbanor, en återtagen satsning på Västra stambanan Laxå-Alingsås och ett rejält utredningsuppdrag för tågförbindelsen Göteborg-Oslo.

Ingen titel

Pressmeddelande

Länsstyrelsen har beslutat att förklara Skellefteälven för kräftpestsmittad

Länsstyrelsen har tidigare meddelat att Skellefteälven har drabbats av kräftpest. Nu har myndigheten fattat beslut om att förklara Skellefteälven från regleringsdammen vid Rengårds kraftstation och ned till havet för kräftpestsmittad.

Ingen titel
Ingen titel

Pressmeddelande

Nya ingredienser för ett hållbart skolmatssystem

Imorgon, tisdagen den 14 juni kl. 09:00, bjuder MatLust Utvecklingsnod, Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Vinnova in till en konferens där framtidens hållbara skolmåltider står i fokus. Under konferensen diskuteras lösningar för att skapa ett skolmatssystem som bidrar till de globala hållbarhetsmålen och som kan visa vägen för hur vi kan ställa om hela livsmedelssystemet.

Ingen titel

Pressmeddelande

Ackreditering: H.M. Konung Carl XVI Gustaf deltar i Jubileumsdagen Umeå 400 år

Den 22 juni är det på dagen 400 år sedan Umeå fick sina stadsprivilegier. Jubileumsdagen uppmärksammas i form av heldagsfirande på Rådhustorget i Umeå.

Ingen titel
Ingen titel

Pressmeddelande

NTK VEHICLE ELECTRONICS EGTS-SERIE HAR UTÖKATS MED 50 NYA PTC-SENSORER

NGK SPARK PLUG, världsledande specialister inom tändning och fordonselektronik, lanserar nu 50 nya avgastemperaturgivare (EGTS) under sitt varumärke NTK Vehicle Electronics. Serien utökas med PTC-sensorer (Positive Temperature Coefficient) och utgör tillsammans med företagets nuvarande NTC-sensorer (Negative Temperature Coefficient) ett utbud som gör NTK Vehicle Electronics till en mångsidig tjänsteleverantör för EGTS.

Ingen titel
Ingen titel

Pressmeddelande

Nya isbrytare säkrar Norrlandsinvesteringar

Sjöfartsverket får beställa två nya isbrytare. Det står klar när regeringen idag presenterade investeringarna i nationell plan. - Ett mycket glädjande besked som säkrar godstransporterna i norra Sverige över lång tid framöver, säger Katarina Norén, generaldirektör Sjöfartsverket.

Ingen titel
Ingen titel

Pressmeddelande

NTK VEHICLE ELECTRONICS EGTS RANGE BOOSTED WITH THE ADDITION OF 50 NEW PTC SENSORS

NGK SPARK PLUG, the world’s leading ignition and vehicle electronics specialist, is excited to announce the launch of 50 new exhaust gas temperature sensors (EGTS) to its NTK Vehicle Electronics brand. The range extension sees the addition of PTC (Positive Temperature Coefficient) sensors to the company’s current NTC (Negative Temperature Coefficient) portfolio, making NTK Vehicle Electronics a comprehensive service provider for EGTS.

Ingen titel

Pressmeddelande

Rekarnegymnasiet i Eskilstuna arrangerar byggkollo för barn i sommar

Byggbranschens yrkesnämnd (BYN) och Rekarnegymnasiet i Eskilstuna arrangerar ett byggkollo i samarbete med KomTek under två veckor i sommar för barn mellan 8 och 10 år. Huvudsyftet är att få fler unga att intressera sig för byggbranschen.

Ingen titel
Ingen titel

Pressmeddelande

JO Per Lennerbrant granskar polisens användning av kroppsvisitation och husrannsakan i fordon

Granskningen inleds med en inspektion av lokalpolisområde Linköping som genomförs den 13 och 14 juni 2022.

Ingen titel

Pressmeddelande

Öppna hus och invigning av Mötesplatserna Fröslunda och Årby i Eskilstuna

I januari 2020 startade ett projekt för Mötesplatserna Fröslunda och Årby. Projektet som pågår till 2023 har som syfte att genom samverkan i kommunen och med andra aktörer i stadsdelarna bidra till minskat utanförskap, ökad trygghet och att få fler människor i arbete. Målet är att bidra till höjd livskvalitet i stadsdelarna, fokusera på tidiga insatser och öka anställningsbarhet och sysselsättning.

Ingen titel
Ingen titel

Pressmeddelande

Botaniskas nyhetsbrev

Nu är det en ljuvlig tid i trädgården när den ena blomningen avlöser den andra. Näsduksträdet kan vara sevärt även denna helg.

Ingen titel

Pressmeddelande

Medlare utsedda i pilotkonflikt

Medlingsinstitutet har i dag utsett Jan Sjölin, Claes Stråth och Cecilia Fahlberg Pihlgren att medla i tvisten mellan Svensk Pilotförening och Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden (SAS)/Svenska Flygbranschen om ett nytt kollektivavtal.

Ingen titel
Ingen titel

Pressmeddelande

JO utreder inte klagomålen mot polisen med anledning av påskhelgens oroligheter

Klagomålen gällde såväl Polismyndighetens och enskilda polisers agerande som myndighetens beslut att ge tillstånd till allmän sammankomst. JO Per Lennerbrant har beslutat att inte gå vidare med klagomålen.

Ingen titel
Ingen titel

Pressmeddelande

Sommarboken firar tio år – läslust för barn över hela landet

Den 13 juni drar Sommarboken igång, på bibliotek över hela landet. Här får barn mellan 8 och 12 år inspiration kring läsning, helt utan krav. Fadi Abudjaber, 11 år, upptäckte Sommarboken på Lilla Edets bibliotek. Han gillar fantasyböcker, men tänker också på framtiden: ”Kan man läsa många böcker kan man få vilket jobb som helst.”

Ingen titel

Pressmeddelande

Politikerna är eniga – det behövs fler fysioterapeuter

Fysioterapeuternas enkät till politiker i regionfullmäktige över hela landet visar bland annat att det finns en bred enighet från höger till vänster om att antalet fysioterapeuter behöver bli fler i hälso- och sjukvården.

Ingen titel

Pressmeddelande

Lovskola för elever som slutat årskurs 8 och 9 i Eskilstuna

Den kommunala grundskolan i Eskilstuna erbjuder lovskola för elever som gått ut årskurs 8 och 9. Genom lovskolan har eleverna möjlighet att intensivläsa ämnen. Elever i årskurs 9 ges även möjlighet att efter avslutad lovskola genom prövning visa sina kunskaper för att på så sätt eventuellt få ett nytt slutbetyg och förhoppningsvis också behörighet att söka till gymnasiet.