Senaste nyheterna

Läs det senaste först av alla

Ingen titel
Ingen titel

Pressmeddelande

Gyllfors och Alexandersson till LRF Medias styrelse

LRF Media utser medierådgivaren och analytikern Carl Gyllfors, tidigare VD och koncernchef för Aftonbladet och nuvarande rådgivare och senior vice president inom Schibstedt Sverige, samt Martin Alexandersson, affärsutvecklingschef på LRF och ansvarig för LRF Ventures, till nya styrelseledamöter.

Ingen titel
Ingen titel

Pressmeddelande

Extra prisregn över regionens stipendiater

Västra Götalandsregionens kulturnämnd fördelar närmare tre miljoner kronor till årets kultur- och arbetsstipendiater. Nytt för i år är också att antalet arbetsstipendier höjts från 15 till 25. Ett stipendium för konstcuratorer delas också ut för första gången.

Ingen titel
Ingen titel

Pressmeddelande

Ansträngt läge på Sahlgrenska Universitetssjukhuset inför sommaren – särskilda åtgärder vidtas

Veckorna efter midsommar förväntas bli särskilt ansträngda på Sahlgrenska Universitetssjukhuset eftersom flera verksamheter minskar antalet vårdplatser när medarbetarnas semesterperiod börjar. Sjukhuset har förberett sommaren under lång tid och vidtagit flera åtgärder för att hantera situationen så bra som möjligt.

Ingen titel

Pressmeddelande

Kultur- och fritidsförvaltningen satsar på sysselsättning och delaktighet för ungdomar i Eskilstuna

Kultur- och fritidsförvaltningen satsar stort på sysselsättning för ungdomar under sommaren, både med feriepraktikplatser och med annan sysselsättning.

Ingen titel

Pressmeddelande

Elyn

Alla kunder som vill jämföra olika elavtal på bästa sätt har all anledning att dra på smilbanden. Den nya tjänsten Elyn har sett dagens ljus och det är en häftig tjänst som fokuserar på elavtal som är förnyelsebara samt avtal som har blivit certifierade som “Bra Miljöval” av Naturskyddsföreningen.

Ingen titel
Ingen titel

Pressmeddelande

Vanliga trädgårdsväxter hotar den biologiska mångfalden

De senaste årens ökade intresse för trädgård och odling ser ut att fortsätta. Men det finns växter ska man bör se upp med i sin trädgård. Flera av våra vanliga prydnadsväxter, som vresros, blomsterlupin och kanadensiskt gullris utgör faktiskt ett hot mot den biologiska mångfalden.

Ingen titel
Ingen titel

Pressmeddelande

Ny arena för civilsamhället lanseras i Almedalen

Civilsamhällesarenan är en ny arena som ska öka och fördjupa samarbetet mellan civilsamhället, myndigheter och beslutsfattare. Syftet är att diskutera gemensamma nyckelfrågor och utmaningar som samhället står inför. Arenan lanseras i Almedalen den 4–5 juli.

Ingen titel
Ingen titel

Pressmeddelande

Offentliga köpare vill göra fler affärer med SME-bolag

Varje timme görs det offentliga affärer för mer än 105 miljoner kr året runt. En stor del av dessa affärer görs redan idag med SME-bolag men det finns en stark önskan att öka andelen. Därför har foretagande.se valt att inleda ett affärsdrivande samarbete med PublicInsight. En tjänst som hittar affärerna åt dig, visar vilka som köper och där du enkelt kan kolla in dina konkurrenter.

Ingen titel

Pressmeddelande

Sveriges klimatutsläpp ökade med fyra procent under 2021

Sveriges utsläpp av växthusgaser har minskat med 33 procent sedan 1990, men ökade med fyra procent under 2021 jämfört med 2020. Utsläppsökningen under 2021 beror framför allt på uppgång från låga produktionsnivåer inom industrin samt ökad fossilanvändning inom el- och värmesektorn till följd av kallare väder.

Ingen titel
Ingen titel

Pressmeddelande

Lönsam och hållbar grisproduktion är Årets spjutspetsföretag 2022

Önskan att knyta ihop kretsloppet och samtidigt få lönsamhet i grisproduktionen var starten på Halla gårds satsning på Hållbarhetsgrisen. Ett koncept som nu belönas med utmärkelsen Årets spjutspetsföretag 2022.

Ingen titel
Ingen titel

Pressmeddelande

Årets Ekokock öppen för anmälan

Årets Ekokock, tävlingen som tar hållbar gastronomi på allvar! Tävlingen riktar sig till högt gastronomiskt presterande kockar i Sverige som genom sin matlagning arbetar för en mer hållbar och bättre värld. Årets Tävling är den nionde i ordningen och har etablerat sig som tävlingen för kockar som bryr sig!

Ingen titel
Ingen titel

Pressmeddelande

Välkommen till Ringhals i sommar

Äntligen öppnar Ringhals sommarverksamhet upp dörrarna igen. I sommar erbjuder vi sex unika tillfällen att komma hit och besöka oss, så samla familj och vänner och kom hit!

Ingen titel
Ingen titel

Pressmeddelande

Nedsatt psykiskt välbefinnande i kombination med en känsla av att man inte själv kan påverka sin hälsa verkar ha samband med hög insulinresistens

Det visar en avhandling vid Göteborgs Universitet. Avhandlingen visar också att internetbaserad Kognitiv beteendeterapi (iKBT) är ett bra behandlingsalternativ som kan användas för patienter i primärvården med samma effekt som sedvanlig behandling.

Ingen titel

Pressmeddelande

Upphandlingen av vård vid Fyrbodals närsjukhus avbruten - Möjlig övergång till egen regi

Norra hälso- och sjukvårdsnämnden (HSNN) har idag avbrutit upphandlingen av den öppna specialiserade vården vid närsjukhusen i Lysekil, Strömstad och Bäckefors. Ärendet går nu tillbaka till nämnden som på sitt sammanträde på torsdag kommer att besluta om man ska gå vidare att driva verksamheten i egen regi.

Ingen titel

Pressmeddelande

Klart med årets björnjakt – hög tilldelning för andra året i rad

Länsstyrelsen har beslutat att 91 björnar får fällas under årets licensjakt. Björnstammen har ökat kraftigt i Västerbotten och precis som i fjol är syftet med den höga tilldelningen att minska antalet björnar i länet.

Ingen titel

Pressmeddelande

Ytterligare satsningar till Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd satsar 120 miljoner kronor för att merkostnader vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset inte ska drabba patienter

Ingen titel

Pressmeddelande

Den skyhöga inflationen för svensk ekonomi in i en lågkonjunktur

Riksbanken står inför en svår balansakt i valet av hur mycket penningpolitiken bör stramas åt för att dels stävja inflationen, dels undvika att lågkonjunkturen blir alltför djup. Det framgår av den senaste prognosen i rapporten Konjunkturläget som publiceras i dag.

Ingen titel
Ingen titel

Pressmeddelande

AMF Fastigheter i nytt samarbete med Vattenfall för att säkra 100 procent förnybar el

AMF Fastigheter har som första fastighetsbolag inlett ett samarbete med Vattenfall för att testa lösningen 24/7-matchning. Lösningen gör det möjligt att matcha elkonsumtionen med förnybar el från sol, vind och vatten – timme för timme.

Ingen titel
Ingen titel

Pressmeddelande

Nu lanserar vi Katrineholms andra hållbarhetsrapport

Som ett led i att synliggöra, utveckla och förbättra Katrineholms kommuns arbete med hållbar utveckling har vi tagit fram en hållbarhetsrapport för 2021.

Ingen titel

Pressmeddelande

Problem i handläggningen av bostadstillägg drabbar pensionärer med svag ekonomi

Pensionsmyndigheten har stora problem med bostadstillägget för pensionärer. Trots flera satsningar de senaste åren är handläggningstiderna långa och mängden oavslutade ärenden ökar. Det konstaterar Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) i en ny rapport.

Heymedia
Ingen titel

Pressmeddelande

Människor, pengar och ekonomi

Människans relation till pengar och ekonomi är en av de mest komplexa och kontroversiella ämnena. Det finns ingen enkel formel för hur man ska handla med pengar eller förvalta sin ekonomi. Vad som fungerar för en person behöver inte nödvändigtvis fungera för någon annan.

Heymedia
Ingen titel

Pressmeddelande

Din bästa vän under regniga dagar

En regnig dag är ofta verka som en färglös dag. Men då kanske ett stiligt paraply är just vad som behövs.

Ingen titel
Ingen titel

Pressmeddelande

Rekordstor efterfrågan för de nya båtsportkorten

Det stora intresset för båtliv håller i sig. Sjöfartsverket kan även i år konstatera att den stora efterfrågan på nya sjökort fortsätter öka.

Ingen titel
Ingen titel

Pressmeddelande

Nu kan ambulanshelikoptern flyga på fler larm

Som första region i Sverige har Västra Götalandsregionen, VGR, nu infört autopilotbaserad inflygning för ambulanshelikoptern. Det gör det möjligt att starta och landa även vid väderförhållanden med begränsad sikt, något som inte har gått tidigare.

Ingen titel

Pressmeddelande

Sveriges största jämförelsetjänst för investeringar växer

Optimizee AB informerade om att InvestoRunner, som är Sveriges största jämförelsetjänst för investeringar, växer i form av ett utökat team och webbinnehåll.

Ingen titel

Nyhet

Åtta länsstyrelser har möjlighet att fatta beslut om licensjakt på varg

Naturvårdsverket överlåter möjligheten att fatta beslut om licensjakt på varg till samtliga län i mellersta rovdjursförvaltningsområdet. Beslutet gäller länsstyrelserna i Dalarnas, Gävleborgs, Stockholms, Värmlands, Västmanlands, Västra Götalands, Uppsala samt Örebro län.

Ingen titel

Nyhet

Den svenska lodjursstammen fortsätter öka

Resultaten från årets inventering visar att det finns omkring 1 450 lodjur i Sverige. Populationen ligger med marginal över referensvärdet för gynnsam bevarandestatus som är minst 870 individer.

Ingen titel
Ingen titel

Pressmeddelande

Funktionsrätt i valet: Hur bra är riksdagspartierna?

Nu är Funktionsrätt Sveriges partianalys inför höstens val publicerad. I vår ranking kommer Vänsterpartiet på första plats och Moderaterna sist. Analysen bygger främst på vår valenkät med 23 frågor inom prioriterade samhällsområden. "Partiernas svar ger en bild av deras ambitioner när det gäller funktionsrätt, inte minst kopplat till jämlik hälsa", säger generalsekreterare Nicklas Mårtensson. "Personer med funktionsnedsättning har under lång tid haft sämre livsvillkor, levnadsvanor och hälsa jämfört med personer utan funktionsnedsättning. Nu är det hög tid att vi vänder den utvecklingen."

Ingen titel
Ingen titel

Pressmeddelande

Folktandvården lyfter munhälsa i unikt bokslut

Nyligen presenterade Folktandvården Västra Götaland sitt odontologiska bokslut för 2021 i tandvårdsstyrelsen. – Bokslutet är unikt i sitt slag och ger oss underlag för att fatta beslut om framtidens tandvård, säger Angelica Lundgren Bielinski (M), ordförande i tandvårdsstyrelsen.

Ingen titel
Ingen titel

Pressmeddelande

Äntligen! Riksdagen vill se ett nationellt kompetenscentrum för ME!

Riksdagen har uppmanat regeringen att utreda möjligheten att införa ett nationellt kompetenscentrum för att öka kunskapen om ME. Orsaken är den många gånger låga kompetens som finns om sjukdomen inom hälso- och sjukvården.