Senaste nyheterna

Läs det senaste först av alla

Ingen titel

Pressmeddelande

Koldioxidbudget 2022: Utsläpp måste minska snabbare för att minska klimatpåverkan

Koldioxidbudgeten visar att vi måste minska utsläppen i en större takt än vad som tidigare gjorts, och med hjälp av stora utsläppsminskande åtgärder i direkt närtid.

Ingen titel

Pressmeddelande

Medborgerlig Samling med prominenta gäster i Almedalen

Stapeln “övriga partier” har rört sig rejält i opinionsundersökningarna det senaste året. Medborgerlig Samling (MED) är ett parti som återkommande nämns av respondenterna. MED kommer vara på plats i Almedalen och dagligen direktsända panelsamtal från en TV-studio med MEDs egna kandidater och med de kända opinionsbildarna och debattörerna Henrik Jönsson, Per Brinkemo, Alexander Bard, Göran Adamson och David Eberhard med flera.

Ingen titel

Pressmeddelande

Från hälso- och sjukvårdsstyrelsen 29 juni

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS) beslutade vid sitt sammanträde på onsdagen bland annat om att inrätta ett regionalt donationscentrum och en fortsatt finansiering av SRHR-bussen under 2023.

Ingen titel

Pressmeddelande

NGK SPARK PLUG to undergo name change.

Following the 122nd Ordinary General Meeting of the Shareholders on 24 June 2022, NGK SPARK PLUG announces major news with its decision to change its English language company name to ‘Niterra’. World-renowned as an ignition, sensor and technical ceramics specialist, the Group rebrand reflects the journey which the company is currently on and will come into effect at the beginning of the company’s next fiscal year on 01 April 2023.

Ingen titel
Ingen titel

Pressmeddelande

SR-journalist som hindrar kritik mot polisen i intervju själv knuten till polismyndigheten

Nyligen sände P1 Studio Ett ett inslag där de bjudit in den oberoende journalisten Joakim Lamotte för att diskutera under rubriken ”Hat och hot i offentligheten”. Intervjuade gjorde Hélène Benno och Helena Blomquist. Nu visar det sig att Helena Blomquist är knuten till polismyndigheten.

Ingen titel

Pressmeddelande

Ny rapport: Inga tydliga fördelar eller risker för mamma och barn med samma barnmorsketeam

Att den gravida får vård av samma barnmorska eller barnmorsketeam genom graviditet, förlossning och eftervård är en vårdform som prövats på olika ställen i Sverige och i världen. Enligt en ny rapport om evidensläget för vårdformen förbättrar den inte det medicinska resultatet för mor och barn.

Ingen titel
Ingen titel

Pressmeddelande

Södertälje kanal och sluss stänger för båttrafik 8-10 juli

Den 8-10 juli kommer Södertälje kanal och sluss stängas för all båt- och fartygstrafik genom en avlysning. Detta för att Telge Nät så säkert och effektivt som möjligt ska kunna byta ut VA-ledningar som korsar Södertälje kanal.

Ingen titel

Pressmeddelande

Hushållen ser ingen ljusning det närmaste året

Barometerindikatorn föll i juni med 4,4 enheter, från 110,3 i maj till 105,9. Samtliga sektorer förutom bygg- och anläggningsverksamhet bidrog till nedgången. Mest sjönk hushållens konfidensindikator som backade med ytterligare 5,8 enheter och nu är nere på historiskt låga 65,5.

Ingen titel

Pressmeddelande

Consumers see no improvement in the next year

The Economic Tendency Indicator fell 4.4 points from 110.3 in May to 105.9 in June. All sectors other than construction contributed to the decline. The consumer indicator fell furthest, dropping another 5.8 points to a record-low 65.5.

Ingen titel

Pressmeddelande

Eskilstuna kommun polisanmäler två bidragsbrott under juni månad

Under juni månad gör Eskilstuna kommun två polisanmälningar för bidragsbrott. Det är kommunens grupp mot felaktiga utbetalningar som utrett ärendena och som kommit fram till att personerna fått för mycket i försörjningsstöd.

Ingen titel

Pressmeddelande

Fortsatt brist på bostäder trots ökad takt i bostadsbyggandet under 2021

Fler bostäder behövs och nu syns ett viktigt trendbrott. Under 2021 påbörjades över 2 700 lägenheter, 1 500 fler än under 2020 och 1 000 fler än de tidigare toppnoteringarna under åren 2015 och 2017.

Ingen titel
Ingen titel

Pressmeddelande

Stora skillnader i regionernas allergivård

Allergiker som bor i Skåne har mycket större chans att få rätt diagnos och en bra behandling än de som bor i Örebro. Astma och Allergiförbundets kartläggning av svensk allergivård visar att skillnaderna mellan olika regioner är obefogat stora. Avsaknaden av nationella riktlinjer och bristen på kunskap och utbildade allergiläkare gör allergivården ojämlik.

Ingen titel

Pressmeddelande

Den bortre tidsgränsen påverkade inte inkomst och sjukskrivning

De långtidssjukskrivnas ekonomiska situation och fortsatta användning av sjukförsäkringen påverkades inte av den bortre tidsgränsen. Det konstaterar Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) i en rapport som publiceras i dag.

Ingen titel
Ingen titel

Pressmeddelande

Ny rapport: Över 80 miljoner till EU-projekt med kulturanknytning 2021

Myndigheten för kulturanalys publicerar idag en rapport som redovisar kulturprojekt inom EU:s struktur- och investeringsfonder 2021. 157 projekt med svensk partner bedöms ha kulturanknytning och de fick över 80 miljoner kronor i EU-medel. Det motsvarar 2,6 procent av de totala beviljade EU-medlen som var strax över 3 miljarder kronor.

Ingen titel
Ingen titel

Pressmeddelande

JO har undersökt hur socialtjänsten beaktar barnets bästa i ärenden om umgängesbegränsning

Enligt JO måste socialtjänsten bli bättre på att dokumentera de analyser som ligger till grund för bedömningen av barnets bästa. Om analyserna inte finns med som en del av beslutet är det svårt att veta om barnets bästa verkligen beaktats, uttalar JO.

Ingen titel

Pressmeddelande

Från regionstyrelsen 28 juni 2022: Stöd till arbete för folkhälsa och mänskliga rättigheter

Regionstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde på tisdagen bland annat om verksamhetsstöd till folkhälsoarbete och arbete för mänskliga rättigheter.

Ingen titel
Ingen titel

Nyhet

Skydd mot TBE med vaccin

TBE är en sjukdom som kan te sig som en övergående influensa – men som kan få ett långt värre sjukdomsförlopp. Vaccination är det bästa sättet att skydda sig mot detta. Cecilia Bergsten, allmänspecialist på Sophiahemmet Sjukhus, svarar på frågor om fästingburen TBE.

Ingen titel
Ingen titel

Pressmeddelande

Lands Öppen trädgård inspirerar i hela Sverige

Nu är evenemanget som inspirerar hela trädgårds-Sverige tillbaka, Lands Öppen trädgård samlar trädgårds-älskare över hela Sverige och mångfalden är större än någonsin.

Ingen titel

Pressmeddelande

Ny metod att sota införs i Eskilstuna kommun

Från 1 juli införs stavsotning av eldstäder i Eskilstuna kommun. Metoden innebär bättre arbetsvillkor och arbetsmiljö för sotarna. Sotningen sker med stav underifrån, vilket bidrar till lägre exponering av sotet invärtes för sotarna och minimerar fallrisken.

Ingen titel

Pressmeddelande

Rekordstort intresse för investeringar i återvinning inom Klimatklivet

Intresset för klimatinvesteringsstöd för återvinning och cirkulära flöden är just nu rekordstort inom Klimatklivet. De största investeringarna som fått stöd under den senaste ansökningsomgången rör alla återvinning. Ett exempel är Svensk Plaståtervinnings investering i en teknik för utsortering av plast ur hushållsavfall.

Ingen titel
Ingen titel

Nyhet

Möt Kulturanalys i Almedalen 2022

Myndigheten för kulturanalys arrangerar två egna seminarier vid årets Almedalsvecka. Seminarierna ordnas inom ramen för Kultur i Almedalen och livesänds via Almedalen Play.

Ingen titel

Pressmeddelande

Eskilstuna inviger pilotprojekt för Sturehöjden i Fröslunda

Onsdag 29 juni klockan 13 inviger Eskilstuna kommun ett nytt pilotprojekt för att utveckla Sturehöjden i Fröslunda. Media är välkommen att närvara.

Ingen titel
Ingen titel

Pressmeddelande

Nu startar sommarens restaurering i Öreälven

I början av juli drar årets restaureringsarbete i EU-projektet Ecostreams for LIFE i gång. Länsstyrelsen kommer då att arbeta med grävmaskiner i Öreälven och i biflödet Vargån för att återställa vattenmiljöer till sitt naturliga skick.

Ingen titel

Pressmeddelande

Sommarsolen är stark - hudläkarens 4 tips på hur du skyddar dig bäst

Sommarens värmande solstrålar är äntligen här. Men strålarna kan också vara skadliga. Att vistas i solen för lång tid utan skydd och bränna huden kan leda till malignt melanom och andra typer av hudcancer. På Min Doktors vård- och vaccinationsmottagningar kan den som oroar sig för en hudförändring få hjälp med läkarbedömning genom teledermatoskopi.

Ingen titel

Pressmeddelande

Från norra hälso- och sjukvårdsnämnden 23 juni

Norra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade vid sitt sammanträde på torsdagen bland annat om att ge ansvarig tjänsteperson i uppdrag att, i samverkan med NU-sjukvården, skyndsamt ta fram förslag för att säkerställa fortsatt tillgång till nära specialiserad vård i Fyrbodal samt att återkomma med förslag till omhändertagande av de rekommendationer som framförs i rapporten ”Översyn av utbudsstrukturen inom norra hälso- och sjukvårdsnämndens område, utifrån befolkningens behov”.

Ingen titel

Pressmeddelande

Nygammal motortidning lanserad i nytt format - mer innehåll och mer engagemang!

Den nygamla tidningen Svenska Motorjournalen har återuppstått i ett webbaserat format. Sedan början av 1900-talet har Svenskarnas intresse för bilar (eller automobiler som det benämndes förr), motor och fordon varit stort och tillgodosetts av allehanda tidningar. Nu ska den nya publiken, med samma brinnande intresse, fångas via nätet istället.

Ingen titel
Ingen titel

Pressmeddelande

Så fungerar smarta klockor och därför ska du ha en

Med åren har klockan blivit allt mindre men ändå allt mer funktionella. Numera kan vi smycka våra handleder med super smarta klockor, som i praktiken fungerar som smartphones. De erbjuder appar och registrerar ofta användarens hjärtfrekvens och liknande data för att hålla koll på bärarens hälsa.

Heymedia
Ingen titel

Pressmeddelande

Trendigt med tygpåsar

Tygpåsar med tryck är populära inom alla åldersgrupper. Var och varannan affär säljer idag tygpåsar med olika motiv och tryck på.

Heymedia
Ingen titel

Pressmeddelande

Skapa din arbetsplats hemma

Är du igång och planerar för en arbets- eller hobby plats hemma? Då har du ett spännande projekt framför dig. Oavsett vad du har tänkt att använda platsen till är det vissa saker som oftast behövs. Beroende på vad du har tänkt att platsen ska användas till behöver den planeras efter det. Ofta är det som kan ta plats ett skrivbord.

Ingen titel
Ingen titel

Pressmeddelande

Medborgerlig Samling i Almedalen

De senaste veckorna har debattörer återkommande lyft att stapeln “övriga partier” i opinionsundersökningar rört rejält på sig det senaste året. Det är rimligt att tro att Medborgerlig Samling står för en stor del av den rörelsen med tanke på att partiet växt stort i antal medlemmar, antal föreningar samt antal följare på sociala medier.